Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται υπό κατασκευή. Σύντομα κοντά σας.

Construction work in progress


Κουνάλης Βασίλειος


ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET


 

24ης Μαρτίου 32, Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 Tηλ.: 2341 029085


Email : info@kounalis.gr  -  Website : https://www.kounalis.gr